8 kwietnia 2024
-
Aktualności

AgroRisk Polska dla brokerów
– wspólnie ubezpieczajmy polskich ogrodników

8 kwietnia 2024
-
Aktualności

AgroRisk Polska dla brokerów
– wspólnie ubezpieczajmy polskich ogrodników

27 marca 2024 specjalnie dla brokerów współpracujących z polskimi ogrodnikami zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowe dotyczące ubezpieczenia szklarni, tuneli foliowych i upraw pod osłonami. W Pałacu Tłokinia koło Kalisza gościliśmy nie tylko pośredników ubezpieczeniowych, ale także reprezentantów Gartenbau-Versicherung, czyli ubezpieczyciela, którego wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest AgroRisk.

Prezes AgroRisk Polska Michael Lösche i członek Zarządu Hedwig Thomanek witają przybyłych gości

Luca Schetter - Gartenbau-Versicherung i Robert Brocki – AgroRisk Polska, omówienie nowatorskiego ubezpieczenia upraw pod osłonami

Przedstawicielami Ubezpieczyciela na spotkaniu byli: Luca Schetter, który jest odpowiedzialny za rozwój polskiego rynku i Norbert Schulz – dyrektor sprzedaży ubezpieczeń Gartenbau-Versicherung. W spotkaniu brali także udział Prezes Agro Risk Polska, pan Michael Lösche wraz z członkiem Zarządu, Panią Hedwig Thomanek, którzy powitali wszystkich gości a także Anna Chojan – kierownik sprzedaży oraz Robert Brocki i Michał Kłobus – menadżerowie ds. sprzedaży, którzy są dobrze znani nie tylko brokerom, ale i ogrodnikom w Polsce.

Miło było nam porozmawiać o możliwościach współpracy i opowiedzieć o naszej ofercie, która jako jedyna na rynku uwzględnia specyfikę ogrodnictwa pod osłonami. Michał Kłobus omówił proces oceny i analizy ryzyka, stanowiący podstawę przygotowania oferty oraz indywidualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które przygotowujemy dla ogrodników.

 

Wizyta w szkółce Zymon u Pana Stanisława Zymona

Spotkanie miało charakter warsztatu i ważną jego częścią była dyskusja dotycząca możliwości ubezpieczenia produkcji prowadzonej pod osłonami. Temat ubezpieczenia upraw został przedstawiony przez reprezentantów ubezpieczyciela – Lucę Schettera i Norberta Schulza z pomocą Roberta Brockiego z AgroRisk Polska. Łącząc teorię z praktyką odwiedziliśmy pobliską Szkółkę Zymon, która funkcjonuje od 1977 roku. Dzięki gościnności i otwartości Pana Stanisława Zymona mogliśmy pokazać co jest najistotniejsze przy ocenie ryzyka w szklarniach.

Dziękujemy brokerom i wszystkim gościom, którzy przybyli na spotkanie z różnych stron Polski i z zagranicy. Liczymy na to, że wspólnie z nimi dotrzemy do jeszcze większego grona ogrodników zainteresowanych odpowiednią ochroną dla swoich szklarni, tuneli i upraw.