Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat rodzaju, zakresu i celu przetwarzania przez Administratora danych osobowych na stronie internetowej www.agrorisk-polska.pl oraz zasad dotyczących plików cookies.

 1. Administrator danych osobowych jest:
  Gartenbau-Versicherung VVaG
  Von Frerichs-Straße 8
  65191 Wiesbaden
  Telefon: 0611-56-940
  Fax: 0611-56-94-140
  Adres e-mail: service@gevau.de
  Strona internetowa: www.gevau.de

  Procesorem danych osobowych, działającym na polecenie Administratora, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest:
  AgroRisk Polska Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 186
  60-166 Poznań
  Tel.: 61 670 54 00
  Email: info@agrorisk-polska.pl

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z:

  • procesorem danych osobowych – AgroRisk Polska Sp. z o.o.:
   • Pocztą:
    AgroRisk Polska Sp. z o.o.
    ul. Grunwaldzka 186
    60-166 Poznań
   • Mailowo na adres:
    dane-osobowe@agrorisk-polska.pl
  • inspektorem ochrony danych osobowych Gartenbau-Versicherung VVaG:
   • Pocztą:
    Gartenbau-Versicherung VVaG
    – Jörn Mahnke –
    Von Frerichs-Straße 8
    65191 Wiesbaden
   • Mailowo na adres:
    service@gevau.de
 2. Gromadzenie danych
  Gromadzimy Twoje dane, które przekazujesz nam dobrowolnie, np. w ramach żądania oferty i/lub zgłaszania szkód. Możesz podjąć decyzję o nieprzekazaniu nam określonych informacji. W takim przypadku może okazać się niemożliwe korzystanie ze wszystkich funkcji.
  Pozostałe dane (np. adres IP) są gromadzone przez systemy IT automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka, system operacyjny lub godzina otwarcia strony (zob. pkt C VII – Dane dostępowe). Gromadzenie tych danych odbywa się z użyciem plików cookies (zob. pkt C XV – Pliki cookies).
 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania
  1. Udostępnienie oferty online
   Na stronie internetowej www.agrorisk-polska.pl możesz uzyskać informacje o oferowanych za pośrednictwem Agrorisk Polska Sp. z o.o. produktach ubezpieczeniowych towarzystwa ubezpieczeń Gartenbau-Versicherung VVaG. Jeśli korzystasz z tej strony wyłącznie w celu zasięgnięcia informacji i nie podajesz przy tym żadnych danych, przetwarzamy tylko te dane, które są konieczne do wyświetlenia strony na używanym urządzeniu, jak np. adres IP.
   Twoje dane przetwarzamy w takim wypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
  2. Żądanie oferty/ wnioski o zawarcie umowy ubezpieczenia online
   Przetwarzamy Twoje dane w ramach żądania oferty ubezpieczenia, aby zaoferować Ci odpowiedni produkt ubezpieczeniowy i umożliwić kontakt z towarzystwem ubezpieczeń Gartenbau-Versicherung VVaG.
   Gromadzimy przy tym Twoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy i informacje o przedmiocie ubezpieczenia. Po żądaniu oferty ubezpieczenia następuje sporządzenie oferty przez Gartenbau-Versicherung VVaG. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
  3. Szkody
   Przetwarzamy Twoje dane w przypadku zgłoszenia szkody, o ile zostały podane w formularzu szkodowym. Należy do tego również podanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać wypłacone odszkodowanie. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
  4. Obsługa i kontakt z klientem / Obsługa reklamacji, zgłoszonych roszczeń
   W przypadku nawiązania kontaktu, przetwarzamy Twoje dane w celu rozpatrzenia Twojej sprawy. Dane te są usuwane, gdy nie są już niezbędne i nie obowiązują nas ustawowe terminy przechowywania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
  5. Obsługa roszczeń, reklamacji dotyczacych wszelkich aspektów zwiazanych z usługami świadczonymi przez Administartora na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   (uzasadniony interes Administatora polega na obronie przed roszczeniami).

  6. Badanie rynku, marketing, re-marketing, reklama
   W celu prowadzenia strony internetowej www.agrorisk-polska.pl, identyfikacji tendencji rynkowych, potrzeb klientów i użytkowników, analizujemy dostępne dane dotyczące procesów biznesowych, umów i zapytań. Stosujemy do tego min. narzędzie Google Analytics i Google AdWords (patrz również pkt. IX i XIV). Analizy są wykonywane w celu oceny ekonomicznej, marketingu i badania rynku. Analizy służą nam do optymalizacji procesu obsługi klientów oraz oferty. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (cookies niezbędne) albo art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda (pozostałe cookies).
  7. Przechowywanie adresu IP
   W ramach rejestracji i późniejszego logowania oraz korzystania z usług online podmiot odpowiedzialny za hosting przechowuje Twój adres IP oraz godzinę Twojej aktywności na stronie internetowej. Przechowywanie ma na celu ochronę przed nadużyciem oraz nieuprawnionym wykorzystaniem. Przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  8. Dane dostępowe i logi
   Gromadzimy dane dla każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się strona internetowa www.agrorisk-polska.pl. Dane dostępowe to między innymi: data i godzina wyświetlania strony internetowej, ilość przetransferowanych danych, logowanie użytkownika, HTTP referer (adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany za pomocą odnośnika), adres IP, z którego nastąpiło zapytanie, czas żądania serwera, nazwa i wersja przeglądarki użytkownika, system operacyjny oraz kierujący zapytanie dostawca hostingu dla komputera dostępowego.

   Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia przypadków nadużycia lub oszustwa), logi są przechowywane przez podmiot odpowiedzialny za hosting na rzecz Administratora przez okres jednego rokua następnie usuwane. Dane, których dłuższe przechowywanie jest konieczne do celów dowodowych, są usuwane dopiero po ostatecznym wyjaśnieniu danego incydentu.

   Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w bezbłędnej
   z technicznego punktu widzenia prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu niezbędne jest gromadzenie dzienników serwera.

  9. Konkursy
   W celu przeprowadzenia konkursów ogłaszanych na stronie, przetwarzamy dane podane
   w formularzu konkursowym. Szczegóły są każdorazowo wskazane w regulaminach poszczególnych konkursów. Przeprowadzenie konkursu (organizacja, wyłonienie zwycięzców, poinformowanie o wynikach, przyznanie nagród) odbywa się na podstawie zgody uczestnika konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  10. Zgody marketingowe/zgody na otrzymywanie informacji handowych
   Dane osób, które wyraziły zgodę na orzymywanie informacji handlowychi/lub zgodę na marketing towarów i usług Administratora i/lub kontakt w przyszłości (w tym m.in. wysyłka życzeń świątecznych) będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  11. Google Maps
   W ramach naszej oferty online, w celu analizy, optymalizacji i w interesie ekonomicznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), stosujemy mapy serwisu „Google Maps”, którego dostawcą jest Google Ireland Limited. W tym miejscu odsyłamy do polityki prywatności Google, którą można znaleźć pod adresem http://www.google.com/policies/privacy/.
   W tym celu Google musi otrzymać Twój adres IP, ponieważ bez niego nie jest możliwe przesłanie treści do przeglądarki. Adres IP jest więc konieczny do prezentacji treści.
  12. Google Analytics
   Stosujemy Google Analytics, usługę służącą do analizowania odwiedzin na stronach internetowych, oferowaną przez Google Ireland Limited („Google”). Google używa plików cookies.
   Wskazujemy na fakt, iż narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone na naszej stronie o anonimizację adresu IP, co ma na celu gromadzenie adresów IP w sposób zanonimizowany. Przed przekazaniem Twojego adresu IP do krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google skraca Twój adres IP.
   Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest
   łączony z innymi danym Google. Więcej informacji na temat warunków użytkowania oraz ochrony danych znajdziesz pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/?hl=pl. Google będzie wykorzystywał te informacje na nasze zlecenie, w celu analizy Twojego korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na naszej stronie oraz świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

   Podstawą prawną stosowania narzędzia Google Analytics jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

   Dostawcy usług, jak np. Google, mogą wykorzystywać tzw. tagi pikselowe do celów statystycznych i marketingowych. Umożliwia to analizę informacji, np. monitorowanie odwiedzin na stronie internetowej.

  13. Google reCAPTCHA
   W celu ochrony przed nadużyciami w stosunku do naszych formularzy online, a także ochrony przed spamem, w niektórych formularzach zamieszczonych na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Poprzez weryfikację ręcznego wprowadzania danych serwis ten zapobiega podejmowaniu na stronie internetowej działań o charakterze nadużyć przez automatyzowane oprogramowanie (tzw. boty). Służy to na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z ochroną naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz niezakłóconym wyświetlaniem naszego serwisu online.
   Google reCAPTCHA stanowi usługę, oferowaną przez firmę Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia(www.google.pl).
   Wczytywanie lub przechowywanie danych osobowych, wpisywanych w polach danego formularza, nie jest praktykowane. Dalsze informacje na temat polityki ochrony danych Google znajdą Państwo na stronie www.google.com/policies/privacy/.
  14. Czcionki Google
   Na naszej stronie internetowej używamy „Google Web Fonts”, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej „Google”). Google Web Fonts umożliwia nam korzystanie z zewnętrznych czcionek, tzw. Google Fonts. W tym celu wymagane czcionki Google są ładowane przez Państwa przeglądarkę internetową do pamięci podręcznej przeglądarki, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową. Jest to konieczne, aby Państwa przeglądarka mogła wyświetlić jednolity i atrakcyjny wygląd naszych tekstów. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlenia komputer użyje czcionek standardowych.
   Używamy Google Web Fonts w celu optymalizacji, w szczególności w celu poprawy korzystania z naszej strony internetowej przez Państwa i uczynienia jej wyglądu bardziej przyjaznym dla użytkownika. Stanowi to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez podmiot trzeci. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.
   Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronach https://developers.google.com/fonts/faq?hl=pl-PL&csw=1 oraz google.com/fonts#AboutPlace:about.
  15. Google Adwords
   Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords. Z ich pomocą promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach należących do osób i podmiotów trzecich. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Jednym z takich narzędzi jest narzędzie do remarketingu.
   Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami.
   Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
   Możecie Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com

   Kolejnym narzędziem z puli Google AdWords jest Google Click ID, czyli identyfikator kliknięć (GCLID). Pozwala na mierzenie konwersji, czyli Państwa reakcji na działania promujące strony lub kampanie marketingowe. Przypisujemy kod GCLID użytkownikom, którzy klikną w reklamę, a następnie, przekazujemy je do narzędzia zarządzającego kampaniami, w celu połączenia kliknięcia z konwersją dla zwiększenia efektywności działań reklamowych, czyli kierowania kampanii do podobnych do „skonwertowanych”. Identyfikator kliknięcia Google (GCLID): definicja – Google Ads – Pomoc.

   Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

  16. Pliki Cookies
   Niektóre dane – związane z Twoimi odwiedzinami na stronie internetowej – zbieramy przy użyciu plików cookies (ciasteczek). Są to pojedyncze pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, a następnie zapisywane na Twoim urządzeniu.
   Wszystkie pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce na:

   • Sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Są one niezbędne do poprawnego działania niektórych funkcjonalności.
   • Stałe – są trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Te pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

   Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

   Niezbędne – Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony (np. reCaptcha) i nie mogą być wyłączone. Dzięki nim utrzymywana jest np. sesja użytkownika po zalogowaniu. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na Twoje działania, które polegają na zapytaniu o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale strona może wówczas nie działać prawidłowo. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

   Analityczne (do analizy wewnętrznej – np. GCLID, Analytics) – Te pliki cookie umożliwiają zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu można mierzyć i poprawiać wydajność strony. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Brak zgody na stosowanie tych plików cookie powoduje, że nie będziemy wiedzieć, kiedy użytkownik odwiedził naszą stronę internetową.

   Funkcjonalne – Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Brak zgody na stosowanie tych plików cookie może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych takich usług.

   Reklamowe (marketingowe – np. AdWords) – Te pliki cookie mogą być ustawiane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez partnerów Administratora do profilowania i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Brak zgody na te pliki cookies skutkuje mniejszą liczbą ukierunkowanych reklam.

   Ustawienia cookies

   Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.

  17. Linkowanie mediów społecznościowych
   Media społecznościowe (np. YouTube) są powiązane ze stroną internetową wyłącznie w formie linków do odpowiednich serwisów. Po kliknięciu na link następuje przekierowanie na stronę danego operatora. Dopiero po przekierowaniu następuje przekazanie informacji o użytkowniku danemu operatorowi (również, gdy użytkownik nie ma profilu w danym portalu). Informacje na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych podczas korzystania z tych stron internetowych znajdują się w polityce prywatności poszczególnych operatorów.
 4. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: reasekuratorzy, dystrybutorzy ubezpieczeń, eksperci zajmujący się likwidacją szkód i oceną ryzyka, inni ubezpieczyciele, dostawcy usług (np. IT,
  w szczególności dostawcy usługi hostingu, telekomunikacyjnych), urzędy i inne podmioty odpowiedzialne za realizację usług sektora publicznego.

  Podmiotem odpowiedzialnym za hosting strony internetowej www.agrorisk-polska.pl jest firma OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław. Dane osobowe gromadzone na stronie internetowej są przechowywane na serwerach podmiotu odpowiedzialnego za hosting. Są to przede wszystkim dane takie jak: adresy IP, zapytania kontaktowe, metadane i dane komunikacyjne, dane z umów, dane kontaktowe, nazwiska/nazwy, dostępy do strony internetowej oraz pozostałe dane generowane przez stronę internetową.

 5. Przekazywanie danych państwom trzecim
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 6. Czas przechowywania danych/usuwanie danych
  Dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania relacji biznesowej; obejmuje on również okres przygotowania i wykonania umowy ubezpieczenia. Dane osobowe są usuwane, kiedy nie są już niezbędne do wyżej wymienionych celów. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.
  Ponadto przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Odpowiednie obowiązki w zakresie dokumentacji i archiwizacji wynikają między innymi z przepisów niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) oraz niemieckiej ordynacji podatkowej (AO).

  W przypadku Twoich danych osobowych wykorzystywanych do celów marketingu bezpośredniego lub celów analitycznych, przestaniemy je wcześniej przetwarzać w przypadku zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tych celach.

  W przypadku Twoich danych osobowych, dla których przetwarzania podstawą jest Twoja zgoda, będziemy przetwarzać je do czasu wycofania zgody.

 7. Twoje prawa
  Jako osoba, której dane są przetwarzane, możesz żądać dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) pod jednym z wyżej wskazanych adresów. Ponadto możesz żądać sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO lub ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO. Zgodnie z art. 18 RODO przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych w tym artykule przypadkach. Zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Ci prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych).
  Ponadto zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Właściwy organ nadzorczy: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (tel.: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 8. Prawo do wycofania zgody
  Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 9. Prawo do wniesienia sprzeciwu
  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. W takiej sytuacji zaprzestajemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Stan na: marzec 2023