7 czerwca 2023
-
Aktualności

Kompleksowe ubezpieczenie szklarni – czyli jakie?

7 czerwca 2023
-
Aktualności

Kompleksowe ubezpieczenie szklarni – czyli jakie?

Jako ogrodnicy zdajemy sobie sprawę, że ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz powszechniejsze w naszej szerokości geograficznej. Stanowią one przede wszystkim następstwa zmian klimatu, które sprawiają, że pogoda ma coraz większy wpływ na bezpieczeństwo produkcji pod osłonami. Pojawia się pytanie, jak należy właściwie zabezpieczyć gospodarstwo na wypadek wystąpienia gradu, huraganu czy też innych negatywnych zdarzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej ogrodników.

Zjawiska pogodowe stanowią istotne zagrożenia dla szklarni – przykład szkody huraganowej

Zjawiska pogodowe stanowią istotne zagrożenia dla szklarni – przykład szkody huraganowej

Ubezpieczenie szklarni może obejmować także uprawy

Ubezpieczenie szklarni może obejmować także uprawy

Ważny jest zakres ubezpieczenia

Strategiami zabezpieczenia finansowego mogą być odkładanie części zysków w kolejnych latach i pokrywanie z oszczędności ewentualnych strat oraz odpowiednio dobrana ochrona ubezpieczeniowa. Jeśli ogrodnik posiada już umowę ubezpieczenia istotna jest także analiza obecnej ochrony ubezpieczeniowej. Warto dokładnie przyjrzeć się dokumentom i sprawdzić, czy suma ubezpieczenia szklarni oraz zakres ubezpieczonych ryzyk gwarantują nam bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia szkód. Dobra ochrona ubezpieczeniowa powinna uwzględniać nie tylko szklarnie czy tunele foliowe z wyposażeniem, ale także uprawy prowadzone pod osłonami oraz zysk, który jest głównym celem działalności każdego producenta.

Co powinna uwzględniać umowa ubezpieczenia szklarni

Właściwie określona suma ubezpieczenia uwzględnia wszystkie elementy szklarni konieczne do jej funkcjonowania. Kwota ta pozwala na odtworzenie szklani, jednak dobrze skonstruowana umowa ubezpieczenia powinna uwzględniać także koszty dodatkowe, na które w pierwszej kolejności często nie zwraca się dostatecznej uwagi. Są to:

  • koszty rozbiórki pozostałości po szkodzie, uprzątnięcia, wywiezienia i składowania odpadów,
  • koszty przemieszczania, ochrony, demontaż i ponowny montaż maszyn i wyposażenia,
  • wzrost cen od momentu wystąpienia szkody do momentu odbudowy lub odtworzenia,
  • ograniczenia urzędowe, w tym związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska,
  • koszty usuwania zanieczyszczeń i utylizacja gleby,
  • koszty odtworzenia nośników danych i utraconych danych oraz pisemnej dokumentacji.

Doświadczenia ogrodników pokazują, że mogą one łącznie dorównać kosztom odbudowy szklarni. Warto zadbać, aby wybrane ubezpieczenie zapewniało pełną ochronę.

Pamiętajmy o ubezpieczeniu upraw w szklarni

Ogrodnicy będący profesjonalistami w produkcji pod osłonami nie muszą sami analizować dostępnych na rynku ofert ubezpieczeniowych. Mogą oni skorzystać ze wsparcia doradcy – agenta ubezpieczeniowego oferującego specjalistyczne ubezpieczenia dla branży ogrodniczej albo z usług kancelarii brokerskich, które działając w imieniu ogrodników. Pośrednicy ci dbają nie tylko o ubezpieczenie szklarni lub tunelu przed wszystkimi istotnymi ryzykami, ale również zaoferują ubezpieczenie upraw prowadzonych pod osłonami uwzględniające utratę zysku, którego generowanie jest jednym z głównych celów działalności gospodarstw.

 

Chcesz wiedzieć więcej jak zabezpieczyć swoją szklarnię?

Zapraszamy do kontaktu