10 marca 2023
-
Aktualności

Sulfurator a bezpieczeństwo w szklarni

10 marca 2023
-
Aktualności

Sulfurator a bezpieczeństwo w szklarni

Sulfurator – pomocny w utrzymaniu zdrowia roślin, czy źródło zagrożeń?

sulfuratory

Sulfuratory (parowniki siarki) są wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania mączniaka prawdziwego, innych chorób grzybowych w szklarniach i tunelach. Jeśli sulfuratory są właściwie stosowane to odparowywanie siarki, stanowią skuteczną metodę ochrony przede wszystkim róż i warzyw.

Parowniki siarki mogą, pomimo swej użyteczności, stanowić zagrożenie dla szklarni lub tunelu ponieważ niejednokrotnie są przyczynami pożarów w kompleksach szklarniowych. To ryzyko można znacznie zmniejszyć przestrzegając kilku zasad.

 

Standardowe sulfuratory

Sulfuratory z lampą grzewczą

Sulfuratory z lampą grzewczą są głównymi przyczynami pożarów w szklarniach. W przypadku tego typu urządzeń istnieje niebezpieczeństwo, że lampa przypadkowo zetknie się z obudową w wyniku luźnego lub poluzowanego gwintu i ogrzeje ją do tego stopnia, że siarka w naczyniu się zagotuje.  W efekcie tego zdarzenia lub z powodu zawieszenia uchwytu pod kątem, wylewająca się siarka może zapalić się w kontakcie z obudową lub źródłem ciepła.

Istnieją także ulepszone wersje urządzenia – z naczyniem do odparowywania siarki, którego krawędź jest zakrzywiona nad obudową, dzięki czemu ryzyko przelania się substancji bezpośrednio na lampę grzewczą jest ograniczone.

Urządzenia z lampami grzewczymi, regulowaną wysokością naczynia na siarkę oraz wolną przestrzenią między naczyniem do odparowywania siarki, a obudową nie spełniają już standardów bezpieczeństwa i nie należy z nich korzystać

Parownik siarki spowodował zapalenie się kurtyny. Kurtyny należy instalować w bezpiecznej odległości od parowników siarki.

W pomiarach wykonanych w czasie rekonstrukcji zdarzeń po szkodzie spowodowanej przez pożar powstały w wyniku zapłonu siarki w sulfuratorze z lampą grzewczą, na zewnętrznej powierzchni obudowy już po czterech minutach została zarejestrowana temperatura 250°C. Po zaledwie sześciu minutach temperatura wynosiła 266°C. W tym przypadku zagrożenie pożarowe wynikające z możliwego zapłonu siarki jest szczególnie wysokie.

Powieszenie pod kątem i przepełnienie naczynia z siarką w tym przypadku doprowadziło do pożaru.

Powieszenie pod kątem i przepełnienie naczynia z siarką w tym przypadku doprowadziło do pożaru.

Sulfuratory z płytą grzewczą

Sulfuratory z płytą grzewczą są uważane za bezpieczniejsze, ponieważ ich płyta grzewcza nie ma kontaktu z obudową, nawet jeżeli jest zawieszona pod kątem. Chociaż możliwe jest przelanie się siarki, to nie zdoła się ona zapalić, ponieważ ciekła siarka nie ma kontaktu z płytą. Są też parowniki ze zintegrowaną płytą grzewczą, znajdującą się w dnie naczynia na siarkę. Model ten jest jednak stosunkowo rzadko stosowany w praktyce.

Głównym powodem przelewania się, a tym samym powstawania kropli ciekłej siarki, jest przepełnienie parownika i/lub zawieszenie go pod kątem. Może się to jednak zdarzać w przypadku wszystkich typów urządzeń do odparowywania siarki i za wszelką cenę należy tego unikać!

Rozprzestrzenianie się ognia jest często wzmagane przez kurtyny cieniujące i termoizolacyjne znajdujące się nad sulfuratorem. Z tego powodu zaleca się stosowanie trudnopalnych tkanin klasy ogniowej B-s1. Takie zalecenie przekazuje ogrodnikom specjalistyczny Ubezpieczyciel ogrodnictwa – Gartenbau-Versicherung.

Bezpieczeństwo w szklarni to istotne zagadnienie, którego nie wolno bagatelizować. Umiejętny montaż sulfuratorów i przestrzeganie zasad ich użytkowania na pewno pozytywnie wpłyną na zapobieganie i zwalczanie chorób grzybowych w szklarni lub tunelu, a dla samych konstrukcji nie będą stanowiły zagrożenia.