13 lipca 2023
-
Uncategorized

Ubezpieczenie w dobie zmieniającego się klimatu

13 lipca 2023
-
Uncategorized

Ubezpieczenie w dobie zmieniającego się klimatu

Zmiany klimatu stają się coraz powszechniejsze w naszej strefie klimatycznej. Ilość i siła oddziaływania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych w ostatnich latach przybrała na intensywności i coraz bardziej wpływają one na branżę ogrodniczą. Jednym z problemów jest ocieplenie klimatu - najcieplejsze lata tego stulecia to 2015 – 2022. Długie okresy bez deszczu przerywane krótkimi, ale ponadprzeciętnie obfitymi opadami często rujnują dorobek życia, wyrządzają straty w nowych i obciążonych kredytami inwestycjach. Okresy silnych upałów sprzyjają powstawaniu burz i huraganów, którym towarzyszą opady gradu i silne wiatry, a nawet tornada. Te zjawiska pogodowe mają nieprzewidywalny charakter, szybko się przemieszczają niszcząc napotkane przeszkody.

Rys 1. Szkło hartowane zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż szkło typu float

Trudno przewidzieć wystąpienie negatywnych zjawisk pogodowych w danej lokalizacji, jednak dobrze jest się na takie przypadki zabezpieczyć. Warto wykorzystać ofertę specjalistycznej ochrony ubezpieczeniowej dedykowanej klientom z branży ogrodniczej. Ogrodnicy potrzebują dopasowanej do zmieniających się warunków klimatycznych oferty ubezpieczeniowej, która zagwarantuje nie tylko wypłatę odszkodowania po wystąpieniu szkody, ale też ochroni od utraty zysku w sytuacji, w której nie można wznowić działalności od razu po zdarzeniu w zniszczonej szklarni, tunelu foliowym czy centrum ogrodniczym. Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prowadzenia działalności staje się przeświadczenie, że z problemem nie zostaje się pozostawionym samemu sobie, lecz w każdym momencie możliwa jest szybka pomoc w postaci profesjonalnej likwidacji szkody i szybkiej wypłaty odszkodowania.

Szeroki zakres ubezpieczenia HORTISECUR®G

Nie tylko zmieniający się klimat ma wpływ na zauważalną tendencję wzrostową liczby i wartości szkód. Rozwój technologiczny oraz zwiększające się nakłady inwestycyjne przekładają się na coraz większe powierzchnie nowoczesnych i często zautomatyzowanych szklarni, tuneli foliowych, centrów ogrodniczych, szkółek i upraw pod osłonami.

Specjalistyczny ubezpieczyciel, jakim jest Gartenbau-Versicherung dostrzega potrzebę dostosowania produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów z branży ogrodniczej, tak aby zapewniały kompleksową ochronę dostosowaną do ich oczekiwań. Ubezpieczyciel daje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową takich ryzyk jak szkody spowodowane gradem, huraganem, ogniem czy powodzią w szklarniach i tunelach foliowych oraz szeroki zakres szkód związanych z techniką ogrodniczą. Co szczególnie ważne, ubezpieczyć można się też na wypadek wynikającej ze zdarzenia szkodowego przerwy w działalności. Ochroną ubezpieczeniową można objąć utracony lub zmniejszony zysk, w tym wynikający z kolejnych cykli produkcji, które miałyby miejsce, gdyby zdarzenie szkodowe nie nastąpiło, a prowadzenie uprawy nie jest możliwe w związku z trwającą odbudową lub naprawą szklarni. Dodatkową wartością tego typu rozwiązań jest to, że są one opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń branży ogrodniczej, a konkretnie przez ogrodników i dla ogrodników.

Rys 2. W ubezpieczeniu oferowanym za pośrednictwem Agrorisk Polska ochronie podlegają także uprawy, w tym rośliny doniczkowe

Odpowiednia konstrukcja produktu ubezpieczeniowego HORTISECUR® G sprawia, że jest on dopasowany do zmieniających się warunków klimatycznych i spełnia rzeczywiste potrzeby współczesnego ogrodnictwa. Gartenbau-Versicherung, jako nowoczesny i podążający za oczekiwaniami branży ogrodniczej ubezpieczyciel ma w swojej ofercie program ochrony zapewniający spokój i bezpieczeństwo każdemu przedsiębiorcy z branży ogrodniczej.

Eksperci w ocenie ryzyka

Ważnym aspektem w procesie przyjmowania do ubezpieczenia konkretnego gospodarstwa ogrodniczego, w tym upraw w nim prowadzonych, jest rzetelna i indywidualna analiza ryzyka oraz możliwości wystąpienia zdarzeń szkodowych. Gartenbau Versicherung – ubezpieczyciel specjalizujący się w tak niszowym segmencie jak ogrodnictwo pod osłonami, korzysta w procesie oceny ryzyka ze swojego wieloletniego doświadczenia zdobytego poprzez ubezpieczanie klientów w różnych regionach Europy. Fachowa wiedza i odpowiednie oszacowanie ryzyka mają duży wpływ na szybką reakcję i likwidację szkody w przypadku wystąpienia zdarzeń szkodowych. Nie bez znaczenia jest także utrzymywanie odpowiednich rezerw finansowych na wypadek wystąpienia w jednym czasie wielu zdarzeń szkodowych o wysokiej wartości jednostkowej.  Daje to pewność i spokój w przypadku kumulacji zdarzeń powodujących konieczność szybkiej wypłaty odszkodowań dużej liczbie ubezpieczonych. Dobrym przykładem może być tutaj proces likwidacji szkód w Niemczech po gradobiciu z dnia 23 czerwca 2016 r., które zniszczyło na niespotykaną wcześniej skalę m.in. uprawy szklarniowe. Suma wypłaconych odszkodowań sięgnęła wtedy 36 mln euro, a proces likwidacji szkód był szybki, pozbawiony zbędnej biurokracji i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom ogrodników. Powrót do normalnej działalności po takim zdarzeniu to priorytet zarówno dla ubezpieczonego, jak i dla firmy ubezpieczeniowej. Poczucie bezpieczeństwa i kompleksowa opieka, jaką gwarantuje profesjonalna firma ubezpieczeniowa znająca realia panujące w branży ogrodniczej to niezaprzeczalny atut, z którego za pośrednictwem AgroRisk Polska mogą korzystać również polscy ogrodnicy.