22 kwietnia 2023
-
Aktualności

Zadbaj o bezpieczeństwo
Twoich szklarni już dziś!

22 kwietnia 2023
-
Aktualności

Zadbaj o bezpieczeństwo
Twoich szklarni już dziś!

Na polskim rynku dostępne są już najnowocześniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe, w ramach których ogrodnicy mogą ochronić swoje szklarnie, tunele, budynki gospodarskie czy znajdujące się w nich maszyny, a przede wszystkim uprawy i zysk od zdarzeń losowych i awarii. O szczegółach oferty podczas konferencji prasowej, w dniu 21 kwietnia informowali wspólnie prezes Gartenbau-Versicherung, pan Christian Senft, oraz Michael Lösche, prezes zarządu AgroRisk Polska.

Zarządzanie ryzykiem w nowoczesnym ogrodnictwie

Produkcja pod osłonami wymaga wysokich nakładów, profesjonalnej wiedzy oraz nieustannego nadążania za potrzebami i oczekiwaniami końcowych odbiorców. W tak precyzyjnie zaplanowanej działalności nie ma miejsca na błąd skutkujący niższą jakością lub opóźnieniem. Zarządzając ryzykiem
w gospodarstwie, ogrodnicy minimalizują je na wiele sposobów. Nie wszystkim zdarzeniom można jednak przeciwdziałać. W przypadku ryzyk pogodowych lub awarii, jednym z rozwiązań jest przeniesienie odpowiedzialności na ubezpieczyciela. To właśnie on, w razie szkody pokryje koszty naprawy, odbudowy, odszkodowaniem zrównoważy nieosiągnięty zysk, chroniąc przed utratą płynności finansowej.

Polisa szyta na miarę

HORTISECUR® G to pierwsze, tak specjalistyczne ubezpieczenie, dedykowane branży ogrodniczej dostępne na naszym rynku. Zapewnia ono kompleksową ochronę nie tylko szklarni i tuneli foliowych, ale także upraw, maszyn i urządzeń, budynków oraz towarów i zapasów od takich zdarzeń losowych jak m.in. grad, huragan, napór śniegu i lodu, deszcz ulewny, zalanie, ogień, uderzenie pioruna, przepięcie, awaria techniki, utrata zysku z prowadzonych upraw.

HORTISECUR® G zostało stworzone przez ogrodników dla ogrodników, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb branży. Znajomość realiów produkcji ogrodniczej pozwoliła na opracowanie produktu ubezpieczeniowego, który gwarantuje specjalistyczną i szytą na miarę ochronę. Decydując się na ochronę ubezpieczeniową, ogrodnik sam decyduje, co jest dla niego najważniejsze. Modułowa konstrukcja polisy pozwala na elastyczne dopasowanie się do potrzeb konkretnego ogrodnika i tym samym daje gwarancję stworzenia zindywidualizowanej asekuracji. Szklarnia, tunel foliowy, centrum ogrodnicze – HORTISECUR® G zapewnia bezpieczeństwo, adaptując oczekiwaną ochronę do rodzaju prowadzonej działalności.

Szkody w ogrodnictwie – tu potrzebne jest specjalistyczne podejście

Dobre ubezpieczenie to przede wszystkim szybka i profesjonalna likwidacja szkód. A te w ogrodnictwie likwiduje się inaczej niż pozostałe szkody majątkowe. Tu cały czas, podobnie jak sam ogrodnik, ubezpieczyciel przykłada szczególną wagę do tego, co dzieje się z uprawami, jak bardzo szkoda wpływa na ciągłość i terminowość produkcji. Bardzo ważne jest, aby niezwłocznie po powstaniu szkody przystąpić do zabezpieczenia budynków, maszyn czy upraw, dlatego zaraz po zgłoszeniu szkody razem z klientem ustala się plan działania naprawczego, wypłacana jest zaliczka na poczet należnego odszkodowania. Za pośrednictwem AgroRisk Polska ubezpieczyciel pozostaje w kontakcie z klientem podczas całego procesu służąc nie tylko odszkodowaniem, ale również doradztwem.

Polisa ubezpieczenia szklarni od europejskiego lidera

Za pośrednictwem wyspecjalizowanego agenta ubezpieczeniowego, AgroRisk Polska, producenci mogą uzyskać doradztwo ubezpieczeniowe, otrzymać ofertę i kupić polisę od europejskiego lidera ubezpieczeń ogrodniczych – Gartenbau-Versicherung.

Gartenbau-Versicherung jest specjalistycznym, zielonym ubezpieczycielem europejskiego ogrodnictwa prowadzonego w szklarniach i na otwartych przestrzeniach. Zabezpiecza działalność i płynność finansową firm z całego łańcucha produkcyjnego w ogrodnictwie: około 14.300 firm członkowskich
z 8 krajów powierza swój majątek, ubezpieczając dochody na ponad 60 miliardów euro. Członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są firmy produkcyjne, szkółki handlowe, szkółki drzew, centra ogrodnicze czy kwiaciarnie.

Stworzony przez Gartenbau-Versicherung produkt ubezpieczeniowy – HORTISECUR® pomaga chronić płynność finansową przed szkodami majątkowymi i utratą dochodu w wyniku zagrożeń naturalnych i technicznych, a także działania ognia.

Główną kompetencją ubezpieczyciela jest identyfikacja, ocena i minimalizacja ryzyka związanego z ogrodnictwem. Swoim członkom gwarantuje profesjonalne doradztwo w zakresie zagrożeń i prewencji, dopasowaną do potrzeb ochronę ubezpieczeniową z ceną adekwatną do ryzyka oraz w przypadku roszczeń i szybkie odszkodowanie.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego: założona przez ogrodników w 1847 roku firma Gartenbau-Versicherung od ponad 175 lat jest symbolem solidarnej samopomocy i wspólnie ponoszonego ryzyka w ogrodnictwie. Jest nie tylko partnerem, lecz także nieodłączną częścią ogrodnictwa – innowacyjnego i bardzo istotnego sektora, wspierając jego wzrost i przyszłą rentowność, angażując w to wszystkie swoje działania.