13 lipca 2023
-
Uncategorized

Ubezpieczenie w dobie zmieniającego się klimatu

Zmiany klimatu stają się coraz powszechniejsze w naszej strefie klimatycznej. Ilość i siła oddziaływania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych w ostatnich latach przybrała na intensywności i coraz bardziej wpływają one na branżę ogrodniczą. Jednym z problemów jest ocieplenie klimatu - najcieplejsze lata tego stulecia to 2015 – 2022. Długie okresy bez deszczu przerywane krótkimi, ale ponadprzeciętnie obfitymi opadami często rujnują dorobek życia, wyrządzają straty w nowych i obciążonych kredytami inwestycjach. Okresy silnych upałów sprzyjają powstawaniu burz i huraganów, którym towarzyszą opady gradu i silne wiatry, a nawet tornada. Te zjawiska pogodowe mają nieprzewidywalny charakter, szybko się przemieszczają niszcząc napotkane przeszkody.