Pomidory dojrzewające na krzakach w szklarni.

Ubezpieczenia
pomidorów

Poznaj naszą ofertę ubezpieczeń dedykowaną producentom pomidorów

Sprawdzone rozwiązania ubezpieczeniowe dla ogrodnictwa

Kompleksowe ubezpieczenie pomidorów w ramach
HORTISECUR® G

ubezpieczenie pomidorów

HORTISECUR® G to ubezpieczenie idealnie dopasowane dla ogrodników zajmujących się profesjonalną uprawą pomidorów pod osłonami. Specjalistyczną ochroną obejmiesz szklarnie wraz z pełnym wyposażeniem oraz uprawy.

Uwzględnimy specyfikę Twojego gospodarstwa. Ochrona obejmuje takie ryzyka jak grad, huragan, napór śniegu i lodu czy ogień.

Dodatkowo możesz ubezpieczyć uprawy od szkód spowodowanych przez technikę. Wśród zdarzeń, od których można ubezpieczyć pomidory są między innymi: awaria systemu nawadniającego, wietrzników, wadliwe działanie systemów transportowych czy pęknięcie zbiornika na wodę.

Dobierz rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

Rozwiązania ubezpieczeniowe
w ramach HORTISECUR® G

Szklarnie

Budynki

Wyposażenie

Maszyny

Uprawy

Grafika przedstawiające centrum ogrodnicze z 2 szklarniami oraz sadzonkami roślin ozdobnych

Ochrona ubezpieczeniowa szklarni i jej wyposażenia

Możesz ubezpieczyć szklarnie o różnej konstrukcji,
a także systemy kurtyn, włącznie z zainstalowanymi na stałe urządzeniami i systemami technicznymi. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest od takich ryzyk jak grad, huragan, siła parcia śniegu, deszcz nawalny, marznący deszcz, a także zalanie wskutek powodzi, ogień, uderzenie pioruna czy wybuch.
Wybierając ubezpieczenie HORTISECUR® G możesz mieć pewność, że zakres ochrony wypracowany został we współpracy z ogrodnikami, gwarantując zrozumienie Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G

Zalety ubezpieczenia

Bezpieczeństwo

Ubezpieczone są wszystkie elementy szklarni i tuneli wraz z systemami i stałym wyposażeniem.

Szeroki zakres

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wady instalacji technicznych.

Więcej korzyści

Koszty uprzątnięcia i niezbędnego odkażenia miejsca szkody zwracamy do wysokości dodatkowych 100% sumy ubezpieczenia.

Profesjonalne podejście

Likwidacja szkód przez naszych ekspertów branży ogrodniczej.

Sprawdź, od jakich ryzyk możesz ubezpieczyć Twoją szklarnię

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Grad

Grad to spowodowany przez warunki atmosferyczne opad w postaci bryłek lodu o średnicy co najmniej 5 mm.

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody następcze spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie, uprzątnięcie lub następcze wpływy warunków atmosferycznych.

Uszkodzenia techniki

Szkody, które powstały wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub zmniejszenia wartości bezpośrednio w wyniku wystąpienia m.in. zawinionych błędów w obsłudze, wad konstrukcji, materiałów lub wykonawstwa, awarii instalacji technicznych, awarii przyrządów pomiarowych, sterujących lub zabezpieczających, umyślnego działania osób trzecich, sabotażu czy wandalizmu.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G

Zalety ubezpieczenia

Bezpieczeństwo

Ubezpieczone są wszystkie elementy szklarni i tuneli wraz z systemami i stałym wyposażeniem.

Szeroki zakres

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wady instalacji technicznych.

Więcej korzyści

Koszty uprzątnięcia i niezbędnego odkażenia miejsca szkody zwracamy do wysokości dodatkowych 100% sumy ubezpieczenia.

Profesjonalne podejście

Likwidacja szkód przez naszych ekspertów branży ogrodniczej.

Sprawdź, od jakich ryzyk możesz ubezpieczyć Twoją szklarnię

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Grad

Grad to spowodowany przez warunki atmosferyczne opad w postaci bryłek lodu o średnicy co najmniej 5 mm.

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody następcze spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie, uprzątnięcie lub następcze wpływy warunków atmosferycznych.

Uszkodzenia techniki

Szkody, które powstały wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub zmniejszenia wartości bezpośrednio w wyniku wystąpienia m.in. zawinionych błędów w obsłudze, wad konstrukcji, materiałów lub wykonawstwa, awarii instalacji technicznych, awarii przyrządów pomiarowych, sterujących lub zabezpieczających, umyślnego działania osób trzecich, sabotażu czy wandalizmu.

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Warto wiedzieć

Jak mogę uzyskać ofertę ubezpieczenia?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z poniżej przedstawionych form kontaktu. Możesz też zapytać swojego brokera o ofertę ubezpieczenia HORTISECUR® G.

Co mogę ubezpieczyć w ramach specjalistycznego ubezpieczenia HORTISECUR® G ?

W ramach ubezpieczenia HORTISECUR® G możesz ubezpieczyć szklarnie, tunele foliowe, pozostałe budynki gospodarcze, maszyny, przedmioty znajdujące się w budynkach i uprawy oraz centrum ogrodnicze wraz z towarami handlowymi.

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w polisie (pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata została opłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia).

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Zaraz po zgłoszeniu szkody poinformujemy Cię o jego przyjęciu. Następnie zadzwoni do Ciebie nasz pracownik celem omówienia dalszego postępowania.

Grafika przedstawiające centrum ogrodnicze z zielonym budynkiem, 3 szklarniami i parkingiem

Ochrona ubezpieczeniowa budynków gospodarczych

Ogień, zalanie lub huragan mogą uszkodzić,
a nawet zupełnie zniszczyć budynki gospodarcze.

Nasze ubezpieczenie budynków uwzględnia sortownie, kotłownie, chłodnie, magazyny, hale logistyczne, które są wykorzystywane w gospodarstwach.

Najszersza ochrona

Optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej dla zakładów ogrodniczych zajmujących się produkcją pomidorów.

W ramach tego ubezpieczenia oferujemy pełną ochronę ubezpieczeniową od zagrożeń naturalnych i ognia. Dodatkowo ubezpieczamy budynki od szkód spowodowanych przez technikę.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G

Zalety ubezpieczenia

Najszersza ochrona

Optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej dla centrów ogrodniczych i zakładów ogrodniczych zajmujących się sprzedażą końcową.

Więcej za taką samą składkę

Bezskładkowa ochrona ubezpieczeniowa dla licznych kosztów dzięki uzupełnieniom i rozszerzeniom do OWU.

Bezpieczeństwo w otoczeniu budynków

Ubezpieczenie działa także w promieniu 20 metrów od ubezpieczonych budynków, bezpieczne są m.in. ogrodzenia, zadaszenia, oświetlenie, stojaki, maszty itd.

Nowatorskie rozumienie Twoich potrzeb

Rozumiemy Twoje oczekiwania i razem z naszym wyspecjalizowanym zespołem wychodzimy im naprzeciw.

HORTISECUR® G ochroni Twoje budynki gospodarcze w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie lub uprzątnięcie oraz następcze działanie warunków atmosferycznych.

Uszkodzenia techniki

Zakresem ochrony objęte są m.in. wady instalacji, konstrukcji lub materiałów, awarie przyrządów pomiarowych, sterujących lub zabezpieczających, przepięcia, zwarcia, oraz umyślne działania osób trzecich, sabotaż czy wandalizm.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G

Zalety ubezpieczenia

Najszersza ochrona

Optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej dla centrów ogrodniczych i zakładów ogrodniczych zajmujących się sprzedażą końcową.

Więcej za taką samą składkę

Bezskładkowa ochrona ubezpieczeniowa dla licznych kosztów dzięki uzupełnieniom i rozszerzeniom do OWU.

Bezpieczeństwo w otoczeniu budynków

Ubezpieczenie działa także w promieniu 20 metrów od ubezpieczonych budynków, bezpieczne są m.in. ogrodzenia, zadaszenia, oświetlenie, stojaki, maszty itd.

Nowatorskie rozumienie Twoich potrzeb

Rozumiemy Twoje oczekiwania i razem z naszym wyspecjalizowanym zespołem wychodzimy im naprzeciw.

HORTISECUR® G ochroni Twoje budynki gospodarcze w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie lub uprzątnięcie oraz następcze działanie warunków atmosferycznych.

Uszkodzenia techniki

Zakresem ochrony objęte są m.in. wady instalacji, konstrukcji lub materiałów, awarie przyrządów pomiarowych, sterujących lub zabezpieczających, przepięcia, zwarcia, oraz umyślne działania osób trzecich, sabotaż czy wandalizm.

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Warto wiedzieć

Jak mogę uzyskać ofertę ubezpieczenia?

Zapytaj swojego brokera lub agenta o ofertę ubezpieczenia HORTISECUR® G . Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z poniżej przedstawionych form kontaktu.

Co mogę ubezpieczyć w ramach specjalistycznego ubezpieczenia HORTISECUR® G ?

W ramach ubezpieczenia HORTISECUR® G możesz ubezpieczyć szklarnie, tunele foliowe, pozostałe budynki gospodarcze, maszyny, przedmioty znajdujące się w budynkach, uprawy, a także przerwanie działalności gospodarczej.

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w polisie (pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata została opłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia).

Jak najlepiej zgłosić szkodę?

Szkodę najszybciej zgłosisz za pomocą formularza zgłoszenia szkody lub przez pośrednika ubezpieczeniowego prowadzącego Twoją umowę ubezpieczenia. Ułatwi to nam rejestrację szkody, a Ty zaoszczędzisz swój czas.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Zaraz po zgłoszeniu szkody poinformujemy Cię o jego przyjęciu. Następnie zadzwoni do Ciebie nasz pracownik celem omówienia dalszego postępowania.

Grafika przedstawiająca magazyn z panelami solarnymi i miejscem do ładowania towaru.

Ochrona ubezpieczeniowa wyposażenia zakładu i zapasów

Uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia i towarów przechowywanych w magazynie prowadzi często do nieplanowanej przerwy w działalności. Ubezpieczając przechowywane przedmioty zapewniasz sobie komfort posiadania wsparcia finansowego w takich przypadkach. W ramach HORTISECUR® G  otrzymujesz ochronę od huraganu oraz innych zagrożeń naturalnych, ognia, kradzieży z włamaniem lub zalania wodą wodociągową.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G

Zalety ubezpieczenia

Kompletna ochrona

Pełna ochrona ubezpieczeniowa od szkód rzeczowych w produkcji ogrodniczej i handlu.

Zabezpieczenie finansowe

Zyskujesz finansowe wsparcie, aby kontynuować działalność mimo zdarzenia szkodowego.

Jedna składka za większą odpowiedzialność

Obszerne, bezskładkowe rozszerzenia odpowiedzialności w ramach uzupełnień i rozszerzeń do OWU.

Szybka i konkretna pomoc

W razie szkody otrzymujesz szybką pomoc, a formalności ograniczone są do minimum.

HORTISECUR® G ochroni wyposażenie zakładu i zapasy w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie lub uprzątnięcie oraz następcze działanie warunków atmosferycznych.

Woda wodociągowa

Woda wodociągowa to woda, która wydostała się z rur doprowadzających lub odprowadzających oraz z innych urządzeń wodociągowych podłączonych do systemu rur lub systemów grzewczych wodnych lub parowych. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody spowodowane przez inne ciecze i gazy.

Kradzież z włamaniem

Wypłacamy odszkodowanie za szkody w ubezpieczonych przedmiotach, które powstały wskutek kradzieży z włamaniem, wandalizmu i rozboju. Dodatkowo ubezpieczone są m.in. koszty wymiany zamków oraz koszty usunięcia szkód w budynkach, powstałe wskutek zaistniałego zdarzenia.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G

Zalety ubezpieczenia

Kompletna ochrona

Pełna ochrona ubezpieczeniowa od szkód rzeczowych w produkcji ogrodniczej i handlu.

Zabezpieczenie finansowe

Zyskujesz finansowe wsparcie, aby kontynuować działalność mimo zdarzenia szkodowego.

Jedna składka za większą odpowiedzialność

Obszerne, bezskładkowe rozszerzenia odpowiedzialności w ramach uzupełnień i rozszerzeń do OWU.

Szybka i konkretna pomoc

W razie szkody otrzymujesz szybką pomoc, a formalności ograniczone są do minimum.

HORTISECUR® G ochroni wyposażenie zakładu i zapasy w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie lub uprzątnięcie oraz następcze działanie warunków atmosferycznych.

Woda wodociągowa

Woda wodociągowa to woda, która wydostała się z rur doprowadzających lub odprowadzających oraz z innych urządzeń wodociągowych podłączonych do systemu rur lub systemów grzewczych wodnych lub parowych. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody spowodowane przez inne ciecze i gazy.

Kradzież z włamaniem

Wypłacamy odszkodowanie za szkody w ubezpieczonych przedmiotach, które powstały wskutek kradzieży z włamaniem, wandalizmu i rozboju. Dodatkowo ubezpieczone są m.in. koszty wymiany zamków oraz koszty usunięcia szkód w budynkach, powstałe wskutek zaistniałego zdarzenia.

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Warto wiedzieć

Jak mogę uzyskać ofertę ubezpieczenia?

Zapytaj swojego brokera lub agenta o ofertę ubezpieczenia HORTISECUR® G. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z poniżej przedstawionych form kontaktu.

Co mogę ubezpieczyć w ramach specjalistycznego ubezpieczenia HORTISECUR® G ?

W ramach ubezpieczenia HORTISECUR® G możesz ubezpieczyć szklarnie, tunele foliowe, pozostałe budynki gospodarcze, maszyny, przedmioty znajdujące się w budynkach, uprawy, a także przerwanie działalności gospodarczej.

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w polisie (pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata została opłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia).

Jak najlepiej zgłosić szkodę?

Szkodę najszybciej zgłosisz za pomocą formularza zgłoszenia szkody lub przez pośrednika ubezpieczeniowego prowadzącego Twoją umowę ubezpieczenia. Ułatwi to nam rejestrację szkody, a Ty zaoszczędzisz swój czas.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Zaraz po zgłoszeniu szkody poinformujemy Cię o jego przyjęciu. Następnie zadzwoni do Ciebie nasz pracownik celem omówienia dalszego postępowania.

Grafika przedstawiająca maszyny ogrodnicze w odsłoniętym budynku przemysłowym

Ochrona ubezpieczeniowa maszyn

Zakłady ogrodnicze to także coraz bardziej zaawansowane maszyny i urządzenia. Kosztowne inwestycje wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Możesz ubezpieczyć specjalistyczne maszyny, systemy transportowe, linie sortujące i pakujące oraz kotły grzewcze, zbiorniki buforowe i układy kogeneracyjne. Ochrona obejmuje szkody wywołane działaniem takich czynników, jak ogień, huragan i inne zagrożenia naturalne oraz, co szczególnie ważne, szeroki zakres szkód technicznych w maszynach, instalacjach i urządzeniach.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G na tle innych ubezpieczeń

Zalety ubezpieczenia

Zindywidualizowana ochrona

Zakres ochrony dostosowany do maszyn i urządzeń technicznych w zakładach ogrodniczych.

Szerokie możliwości

Możliwość ubezpieczenia maszyn stacjonarnych i mobilnych, kotłów centralnego ogrzewania, generatorów energii elektrycznej oraz systemów transportowych.

Szeroka ochrona

Ochroną ubezieczeniową objęte są także koszty odtworzenia systemów operacyjnych i oprogramowania.

Realna wartość

Dzięki sumie ubezpieczenia odpowiadającej wartości nowej maszyny masz pewność ciągłości pracy bez utraty wydajności.

HORTISECUR® G ochroni maszyny i urządzenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie lub uprzątnięcie oraz następcze działanie warunków atmosferycznych.

Uszkodzenia techniki

Szkody, które powstały wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub zmniejszenia wartości bezpośrednio w wyniku m.in. zawinionych błędów w obsłudze, wad konstrukcji, materiałów lub wykonawstwa, awarii instalacji technicznych, awarii przyrządów pomiarowych, regulujących lub zabezpieczających, umyślnego działania osób trzecich, sabotażu czy wandalizmu.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G na tle innych ubezpieczeń

Zalety ubezpieczenia

Zindywidualizowana ochrona

Zakres ochrony dostosowany do maszyn i urządzeń technicznych w zakładach ogrodniczych.

Szerokie możliwości

Możliwość ubezpieczenia maszyn stacjonarnych i mobilnych, kotłów centralnego ogrzewania, generatorów energii elektrycznej oraz systemów transportowych.

Szeroka ochrona

Ochroną ubezieczeniową objęte są także koszty odtworzenia systemów operacyjnych i oprogramowania.

Realna wartość

Dzięki sumie ubezpieczenia odpowiadającej wartości nowej maszyny masz pewność ciągłości pracy bez utraty wydajności.

HORTISECUR® G ochroni maszyny i urządzenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie lub uprzątnięcie oraz następcze działanie warunków atmosferycznych.

Uszkodzenia techniki

Szkody, które powstały wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub zmniejszenia wartości bezpośrednio w wyniku m.in. zawinionych błędów w obsłudze, wad konstrukcji, materiałów lub wykonawstwa, awarii instalacji technicznych, awarii przyrządów pomiarowych, regulujących lub zabezpieczających, umyślnego działania osób trzecich, sabotażu czy wandalizmu.

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Warto wiedzieć

Jak mogę uzyskać ofertę ubezpieczenia?

Zapytaj swojego brokera lub agenta o ofertę ubezpieczenia HORTISECUR® G. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio.

Co mogę ubezpieczyć w ramach specjalistycznego ubezpieczenia HORTISECUR® G ?

W ramach ubezpieczenia HORTISECUR® G możesz ubezpieczyć szklarnie, tunele foliowe, pozostałe budynki gospodarcze, maszyny, przedmioty znajdujące się w budynkach, uprawy, a także przerwanie działalności gospodarczej.

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w polisie (pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata została opłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia).

Jak najlepiej zgłosić szkodę?

Szkodę najszybciej zgłosisz za pomocą formularza zgłoszenia szkody lub przez pośrednika ubezpieczeniowego prowadzącego Twoją umowę ubezpieczenia. Ułatwi to nam rejestrację szkody, a Ty zaoszczędzisz swój czas.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Zaraz po zgłoszeniu szkody poinformujemy Cię o jego przyjęciu. Następnie zadzwoni do Ciebie nasz pracownik celem omówienia dalszego postępowania.

Grafika przedstawiająca częściowo odsłonięte szklarnie z roślinami

Ubezpieczenie upraw w szklarniach i tunelach

Ubezpiecz to, co w codziennej pracy jest dla Ciebie najważniejsze – pomidory i inne warzywa uprawiane w szklarniach i tunelach foliowych. Zapewnij sobie ochronę od takich ryzyk, jak grad, huragan, a także napór śniegu i lodu, deszcz ulewny, zalanie czy ogień. W ramach ubezpieczenia upraw ochronisz swoje uprawy także przed skutkami szkód spowodowanych przez technikę.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G na tle innych ubezpieczeń

Zalety ubezpieczenia

Ubezpieczenie od utraty zysku

Ochrona zysku utraconego w wyniku szkód technicznych.

Długoterminowa ochrona

Ubezpieczony jest również zysk z kolejnych cykli upraw, których nie możesz zrealizować po szkodzie.

Elastyczność

Harmonogram płatności za składki uwzględnia sezonową zmienność dochodów w ogrodnictwie.

Partnerstwo

Procedura ubezpieczenia Twojego zakładu będzie prosta i przyjazna, a likwidacją szkody zajmą się nasi eksperci.

HORTISECUR® G ochroni Twoje uprawy w szklarniach i tunelach w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Grad

Grad to spowodowany przez warunki atmosferyczne opad w postaci bryłek lodu o średnicy co najmniej 5 mm.

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody następcze spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie, uprzątnięcie lub następcze wpływy warunków atmosferycznych.

Uszkodzenia techniki

Szkody, które powstały wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub zmniejszenia wartości bezpośrednio w wyniku wystąpienia m.in. nieuprawnionej ingerencji w komputery ogrodnicze, ukrytych wad konstrukcji, materiałów lub wykonawstwa, awarii instalacji technicznych, przerw w dostawach wody, energii elektrycznej, gazu, opału, szkód w systemach ogrzewania, nawadniania i odżywiania roślin oraz sterowania klimatem, jak i sabotażu czy wandalizmu.

Zobacz, co wyróżnia ubezpieczenie HORTISECUR® G na tle innych ubezpieczeń

Zalety ubezpieczenia

Ubezpieczenie od utraty zysku

Ochrona zysku utraconego w wyniku szkód technicznych.

Długoterminowa ochrona

Ubezpieczony jest również zysk z kolejnych cykli upraw, których nie możesz zrealizować po szkodzie.

Elastyczność

Harmonogram płatności za składki uwzględnia sezonową zmienność dochodów w ogrodnictwie.

Partnerstwo

Procedura ubezpieczenia Twojego zakładu będzie prosta i przyjazna, a likwidacją szkody zajmą się nasi eksperci.

HORTISECUR® G ochroni Twoje uprawy w szklarniach i tunelach w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu

Grad

Grad to spowodowany przez warunki atmosferyczne opad w postaci bryłek lodu o średnicy co najmniej 5 mm.

Huragan

Huragan to spowodowany warunkami atmosferycznymi ruch powietrza o prędkości wiatru co najmniej 63 km/h. W ramach tego ryzyka uwzględniona jest też ochrona od szkód powstałych w wyniku m.in. naporu śniegu i lodu, deszczu ulewnego i marznącego deszczu.

Ogień

Ubezpieczenie od ognia zawiera w sobie takie ryzyka, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego oraz szkody następcze spowodowane przez akcję gaśniczą, wyburzenie, uprzątnięcie lub następcze wpływy warunków atmosferycznych.

Uszkodzenia techniki

Szkody, które powstały wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub zmniejszenia wartości bezpośrednio w wyniku wystąpienia m.in. nieuprawnionej ingerencji w komputery ogrodnicze, ukrytych wad konstrukcji, materiałów lub wykonawstwa, awarii instalacji technicznych, przerw w dostawach wody, energii elektrycznej, gazu, opału, szkód w systemach ogrzewania, nawadniania i odżywiania roślin oraz sterowania klimatem, jak i sabotażu czy wandalizmu.

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Warto wiedzieć

Jak mogę uzyskać ofertę ubezpieczenia?

Zapytaj swojego brokera lub agenta o ofertę ubezpieczenia HORTISECUR® G. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z poniżej przedstawionych form kontaktu.

Co mogę ubezpieczyć w ramach specjalistycznego ubezpieczenia HORTISECUR® G ?

W ramach ubezpieczenia HORTISECUR® G możesz ubezpieczyć szklarnie, tunele foliowe, pozostałe budynki gospodarcze, maszyny, przedmioty znajdujące się w budynkach, uprawy, a także przerwanie działalności gospodarczej.

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w polisie (pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata została opłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia).

Jak najlepiej zgłosić szkodę?

Szkodę najszybciej zgłosisz za pomocą formularza zgłoszenia szkody lub przez pośrednika ubezpieczeniowego prowadzącego Twoją umowę ubezpieczenia. Ułatwi to nam rejestrację szkody, a Ty zaoszczędzisz swój czas.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Zaraz po zgłoszeniu szkody poinformujemy Cię o jego przyjęciu. Następnie zadzwoni do Ciebie nasz pracownik celem omówienia dalszego postępowania.

ZAPYTAJ O

Naszą ofertę

On-line

Skorzystaj z gotowego
formularza kontaktowego.

Wypełnij formularz

Mailowo

Wyślij nam wiadomość e-mail.
info@agrorisk-polska.pl

Napisz do nas

Telefonicznie

Od pon. do pt. w godz.
08:00 - 16:00
pod nr telefonu +48 61 670 54 00
Zadzwoń

Opłata za połączenie wg taryfy operatora